"Meer missers vergunning vd Vlis"

tijd van publicatie Aangepast

Door Ilan Sluis en Hanneke de Jonge

Het verlenen van een wapenvergunning aan Tristan van der Vlis was niet het gevolg van een domme fout, zoals de politie altijd heeft gesteld. Het kwam door niet-gevolgde procedures en slechte interne communicatie bij het politiekorps Hollands-Midden. Dat concludeert de Rijksrecherche in een rapport dat deels in het bezit is van de NOS.

Het rapport bewijst dat er structurele fouten zijn gemaakt bij het verlenen en verlengen van de wapenvergunning, zeggen de advocaten van slachtoffers en nabestaanden.

Op 9 april 2011 schoot Van der Vlis zes mensen dood en verwondde hij er zeventien in winkelcentrum Ridderhof, voordat hij zelfmoord pleegde. Meer dan vijftig nabestaanden en slachtoffers willen schadevergoeding. Volgens hen is de politie medeaansprakelijk, omdat de schutter ten onrechte een wapenvergunning had gekregen. Vandaag hebben de advocaten de politie gedagvaard.

Richtlijn

In de procedure speelt het tot nu toe geheim gebleven onderzoek van de Rijksrecherche een belangrijke rol. Daaruit blijkt dat schriftelijk was vastgelegd dat medewerkers van de afdeling Bijzondere Wetten zelf in de politiesystemen van het korps naar informatie over vergunningaanvragers moesten zoeken.

Die bevindingen staan haaks op eerdere beweringen van korpschef Stikvoort. Hij heeft altijd gezegd dat medewerkers Bijzondere Wetten niet zelf in de systemen hoefden te kijken, maar dat informatiespecialisten dat deden.

In het rapport van de Rijksrecherche verklaren verschillende politiemensen dat degene die de aanvraag voor een wapenvergunning behandelt zelf in de systemen kan en moet kijken. Maar die richtlijn was niet bij iedereen bekend en werd ook niet altijd opgevolgd, ook niet in het geval van Van der Vlis.

Tot in detail

De medewerker die de vergunning verleende in 2008 zegt dat hij de informatie over de psychische gesteldheid van Van der Vlis nooit onder ogen heeft gehad. Hij geeft wel toe dat hij zelf in het systeem kon kijken waarin deze informatie stond en dat ook wel eens deed, maar weet niet meer of hij dat in dit specifieke geval heeft gedaan.

Volgens letselschade-advocaat John Beer werpen de bevindingen van de Rijksrecherche een ander licht op de aansprakelijkheid van het korps. "Men onderkende de zwakte van het wapenvergunningsysteem en heeft er zelfs een aparte interne richtlijn voor opgesteld."

Beer stelt dat Van der Vlis niet vanwege een eenmalige fout op legale wijze over wapens kon beschikken, maar dat er structureel iets mis was. Want ook de politiemedewerkers die de wapenvergunning twee keer verlengden, hadden volgens hem in het politiesysteem moeten kijken. Als ze dat hadden gedaan, hadden ze gezien dat Van der Vlis psychische problemen had. "Het rapport van de Rijksrecherche geeft tot in detail aan hoe er verkeerd is gehandeld in de hele procedure'', aldus Beer.

Teleurgesteld

De nabestaanden en slachtoffers zijn volgens de raadsman teleurgesteld in de politie. "De politie had moeten zeggen: wij erkennen onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Maar kennelijk hopen ze nog steeds dat ze ermee wegkomen."

De politie wil niet reageren op de kwestie zolang de zaak onder de rechter is.

STER Reclame