De Nederlandse Spoorwegen verliezen mogelijk de concessie voor de exploitatie van de hogesnelheidslijn. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur schrijft in een Kamerbrief dat ze zich "ten aanzien van de concessie alle rechten voorbehoudt". Op de vraag of dat kan betekenen dat de NS de concessie verliest, zegt Mansveld dat dat inderdaad een optie is.

De NS heeft, samen met KLM, tot 2024 het alleenrecht voor het gebruik van de hsl-zuid. In ruil daarvoor moeten de bedrijven een jaarlijkse concessie aan het ministerie van Infrastructuur betalen.

Snel alternatief

Vanwege het Fyra-debacle kan de NS de gemaakte afspraken over het reizigersvervoer via de hsl niet nakomen. Mansveld liet eerder al weten dat ze alternatieven in overweging wil nemen. "Het is voor het kabinet belangrijk op de kortst mogelijke termijn een volwaardig alternatief voor de reizigers te hebben", schrijft ze aan de Kamer.

Partijen in de Tweede Kamer willen ook dat wordt nagedacht over een andere vervoerder op de hsl. CDA-Kamerlid De Rouwe zegt dat Mansveld moet inzien dat de hsl "zonder de NS zou kunnen en zou moeten". Ook D66 wil een discussie over een andere vervoerder.

STER reclame