De PVV en de SP hebben geen vertrouwen meer in minister Schippers van Volksgezondheid. Een motie van wantrouwen, ingediend door de PVV, kreeg alleen steun van de SP.

Volgens PVV-Kamerlid Klever is Schippers de afgelopen jaren "geen stap verder gekomen in de aanpak van de zorgfraude". Volgens de PVV'er is dat onvoorstelbaar: "Ze heeft de omvang van de fraude volkomen onderschat".

Onterecht

Minister Schippers ontkende eerder in het uren durende debat dat zij te laat is begonnen met het bestrijden van fraude in de zorg. "Het verwijt dat ik heb weggekeken bij fraude is volstrekt onterecht."

In de Kamer waren veel vragen over een conceptrapport over de zorguitgaven dat zij in eerste instantie niet naar de Kamer stuurde, en dat op belangrijke punten afweek van een versie die RTL Nieuws in handen had. Schippers zei dat zij de Tweede Kamer "niets heeft onthouden".

STER reclame