Minister Schippers ontkent dat zij te laat is begonnen met het bestrijden van fraude in de zorg. "Het verwijt dat ik heb weggekeken bij fraude is volstrekt onterecht."

SP-Kamerlid Leijten zei in een debat over de zorgfraude dat de minister "nooit iets heeft gedaan aan verspilling en weglekken van geld". Dat Schippers fraude nu onverteerbaar noemde, vond zij "echt te laat".

Schippers antwoordde daarop dat haar beleid van het begin af aan gericht was op het bestrijden van fraude. "Maar bijna alle voorstellen die ik heb gedaan, daar was u tegen."

Zorgrekening

De minister zegde toe dat zij haar uiterste best zal doen om ervoor te zorgen dat patiënten vanaf begin 2014 een begrijpelijke zorgrekening toegestuurd krijgen, zoals de Kamer wil.

Zij had eerder beloofd dat dit later in 2014 geregeld moest zijn, maar de Kamer vond dat niet snel genoeg. Het idee achter de gespecificeerde nota is dat patiënten mee kunnen helpen om fraude op te sporen, omdat zij zelf het beste weten welke behandelingen zij hebben ondergaan.

Conceptrapport

In de Kamer waren veel vragen over een conceptrapport over de zorguitgaven dat zij in eerste instantie niet naar de Kamer stuurde, en dat op belangrijke punten afweek van een versie die RTL Nieuws in handen had.

Schippers zei dat zij de Tweede Kamer "niets heeft onthouden". "Het is geen onderzoek waar harde feiten in staan, maar een analyse waarover partijen die het hadden moeten doen, het niet eens werden."

STER reclame