Artsen die verkeerde ledematen amputeren of het verkeerde oog opereren, krijgen sneller te maken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die gaat meteen onderzoeken of een tuchtklacht mogelijk is. Dat heeft de nieuwe topvrouw van de IGZ aangekondigd.

Directeur-generaal Van Diemen wil met de strengere regels het aantal zogeheten links-rechts-fouten verminderen. Ook wil ze dat de inspectie meer haar tanden laat zien, in plaats van het onderzoek van het betreffende ziekenhuis af te wachten.

Artsen zijn verplicht om voor operaties te controleren of de patiënt aan de juiste zijde wordt geopereerd. Toch gaat het volgens de IGZ nog tien tot vijftien keer per jaar mis. Officiële cijfers zijn er niet; mogelijk worden niet alle links-rechts-fouten gemeld.

Tuchtrechter

Van Diemen zegt dat de IGZ "scherper gaat toezien en strakker gaat handhaven". Als voorbeeld noemt ze de onaangekondigde bezoeken in operatiekamers, waar wordt gecontroleerd of alle veiligheidsprocedures worden gevolgd. Ook kondigt van Diemen aan dat ze zorginstellingen eerder gaat sluiten als daar misstanden aan het licht komen, zoals onlangs op de afdeling hartchirurgie van het Haga Ziekenhuis in Den Haag.

De IGZ-topvrouw komt met haar beleid tegemoet aan de wens van minister Schippers, die een "daadkrachtige en pro-actieve" inspectie wil. In januari drong de minister er bij de IGZ op aan om falende artsen sneller voor de tuchtrechter te dagen.

STER reclame