NOS NieuwsAangepast

Illegaliteit verdeelt PvdA-fractie

Zes PvdA-Kamerleden hebben grote moeite met de afspraak in het regeerakkoord dat illegaliteit strafbaar wordt. Zij stemmen er alleen mee in als de motie die vandaag op de ledenraad wordt ingediend door het lid Terphuis volledig wordt uitgevoerd. Dat zou betekenen dat de strafbaarstelling niet snel kan worden doorgevoerd.

De PvdA-fractie vergaderde vandaag voor het begin van de ledenraad drie uur lang. De fractie was vanwege het reces niet meer bijeengekomen sinds het PvdA-congres van 27 april. Dat congres riep de fractie op om alles te doen om ervoor te zorgen dat de strafbaarheid van illegaliteit niet wordt aangenomen door de Tweede Kamer.

Verblijfsvergunning

Na afloop van de fractievergadering bleek dat de leden Myrthe Hilkens, Mei Li Vos, Khadija Arib, Loes Ypma, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk een voorbehoud willen maken.

In de motie-Terphuis die vandaag wordt besproken, staat onder meer dat vreemdelingen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land, snel een verblijfsvergunning moeten krijgen. De situatie in de vreemdelingendetentie moet sterk worden verbeterd, het aantal mensen dat daar in zit moet sterk worden verminderd en zodra blijkt dat er geen uitzicht is op uitzetting, moeten de vreemdelingen worden vrijgelaten.

De ledenraad in Utrecht wordt druk bezocht. Er zijn zo'n 600 mensen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl