Brussel wil aanpassing belastingen

time icon Aangepast

De Europese Commissie wil dat alle Nederlandse overheidsbedrijven, net als commerciƫle bedrijven, vennootschapsbelasting gaan betalen. Door de vrijstelling die sommige bedrijven hebben, is volgens Brussel sprake van oneerlijke concurrentie.

Onder andere de luchthaven Maastricht Aachen Airport en het havenbedrijf Rotterdam zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting. Andere overheidsbedrijven zoals Schiphol en de Staatsloterij betalen de belasting wel.

Deadline

Nederland heeft een maand de tijd om te reageren op het verzoek van eurocommissaris Almunia van Mededinging. Als Nederland weigert om de belastingwet aan te passen kan Almunia een onderzoek beginnen naar ongeoorloofde staatssteun.

Brussel kan niet besluiten dat de overheidsbedrijven de staatssteun moeten terugbetalen, omdat de vrijstelling al geldt sinds 1956 en daarmee ouder is dan de Europese Unie.

Dialoog

In een reactie op de oproep uit Brussel laat staatssecretaris Weekers weten dat hij hierover "in een constructief gesprek" is met de Commissie en dat hij die dialoog voortzet. Hij benadrukt dat hij al bezig is met een herziening van de belastingregels voor overheidsbedrijven en dat hij mogelijke verstoring van de concurrentie wil wegnemen.

Het ministerie van Financiƫn wijst erop dat de huidige regels dateren uit 1956 en niet meer passen bij de economische werkelijkheid. De markt is steeds gemengder worden, met aan de ene kant particuliere bedrijven en aan de andere kant overheidsbedrijven. Als die niet op dezelfde manier een heffing moeten betalen, kan dit een oneigenlijk voordeel opleveren voor de overheidsbedrijven, aldus het ministerie.

STER Reclame