NOS NieuwsAangepast

Kritiek op CPB-benoeming

Economen hebben forse kritiek op de aanstaande benoeming van Laura van Geest als nieuwe directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Zij vrezen voor de onafhankelijkheid van het instituut door de aanstelling van de huidige directeur-generaal Rijksbegroting op het ministerie van Financiën.

"De rol die het CPB heeft als onafhankelijk instituut, is weg met haar benoeming. Wat mij betreft kan het CPB dan afgeschaft worden", zegt Eric Bartelsman, hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

De kritiek van hem en andere economen spitst zich toe op het feit dat Van Geest afkomstig is van het ministerie van Financiën. "Het CPB zal minder snel een afwijkend standpunt innemen", zegt hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen van de Universiteit van Amsterdam. "De enige die nog tegengas gaf tegen het begrotingsfundamentalisme van het ministerie van Financiën, was het CPB onder leiding van Coen Teulings. Ik ben bang dat dat nu voorbij is."

Felle kritiek

Teulings, die deze week afscheid nam als directeur van het CPB, had de afgelopen jaren felle kritiek op het vasthouden aan de Europese begrotingsnormen door het kabinet.

Een ander punt van kritiek is het gebrek aan wetenschappelijke statuur van Van Geest. "Die moet je wel hebben om dingen te kunnen zeggen die niet altijd in dank door het kabinet worden afgenomen, maar die wel heel belangrijk zijn om datzelfde kabinet scherp te houden", stelt Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg.

"Slim en ambitieus"

Volgens de economen probeert het kabinet via deze en andere benoemingen op belangrijke posities critici de mond te snoeren. "Het is een beetje gek als alle topposities bij toezichthouders en onafhankelijke instituten bezet worden door ex-ambtenaren van het ministerie van Financiën", aldus Bartelsman. Toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten worden beide ook geleid door voormalige hoge ambtenaren van Financiën.

Bartelsman, die Van Geest persoonlijk kent, vindt haar "ontzettend slim en ambitieus", maar niet geschikt als directeur van het CPB.

De benoeming is nog niet officieel bevestigd door het kabinet, maar wel door verschillende bronnen aan de NOS.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl