Sociale wijkprojecten als straatcoaches en buurtbarbecues zijn doorgaans weinig wetenschappelijk onderbouwd. Dat staat in een onderzoek van socioloog Vasco Lub dat in opdracht van kennisinstituut Movisie is uitgevoerd.

De laatste jaren zijn er in achterstandswijken veel sociale projecten opgezet die de leefbaarheid moeten verbeteren. De overheid investeerde tientallen miljoenen, maar de criminaliteit en verloedering namen nauwelijks af.

Zo heeft de inzet van straatcoaches volgens Lub niet geleid tot een afname van de overlast door jongeren.

Wijksport

Ook worden vraagtekens gezet bij het gebruik van wijksport om risicojongeren socialer te maken. Uit studies blijkt dat het jongeren kan weerhouden van het veroorzaken van overlast, maar bijvoorbeeld vechtsporten kunnen juist asociaal en gewelddadig gedrag aanwakkeren.

De inzet van burgerwachten lijkt wel een gunstige invloed te hebben. Volgens Lub laat buitenlands onderzoek een positief beeld zien van deze methode. Er zou sprake zijn van een grotere reductie of kleinere toename in criminaliteit ten opzichte van vergelijkbare wijken waar geen burgerwachten actief zijn.

STER reclame