NOS NieuwsAangepast

Sociaal Akkoord: de afspraken op een rijtje

Het kabinet, de werkgevers en werknemers hebben een sociaal akkoord bereikt. Een "historisch moment", noemt premier Rutte het. De werkgevers en de vakbonden waren er om 18.00 uur al over uit.

Hieronder de afspaken voor je op een rijtje.

WW

De uitkering die je krijgt bij werkloosheid (WW) wordt anders geregeld. Het derde jaar van de uitkering zal worden betaald door werkgevers en werknemers samen. Ieder neemt 50 procent van de rekening. De uitwerking daarvan wordt via de verschillende cao's geregeld.

Verder blijft de uitkering het eerste jaar van de WW zoals die nu is: maximaal 70 procent van het laatst verdiende loon. Ook in het tweede jaar kunnen mensen nog aanspraak maken op WW. Die uitkering kan hoger uitvallen dan 70 procent van het minimumloon. Dat is voor deze groep een verbetering ten opzichte van het regeerakkoord.

Ontslagrecht

Het versoepelen van het ontslagrecht is niet van de baan, maar wordt wel uitgesteld. Vanwege de crisis gaat die maatregel wat later in, in 2016. Anders dan nu krijgen in de toekomst alle ontslagen werknemers een vergoeding. De hoogte daarvan komt in de wet te staan en wordt afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Er komt een maximum van 75.000 euro en voor mensen die meer verdienen, wordt de vergoeding maximaal een jaarsalaris. Het geld dat ontslagen werknemers krijgen, moet ook gebruikt worden om zo snel mogelijk weer ander werk te vinden.

Flexwerk

Het evenwicht tussen flexwerk en vast werk moet opnieuw worden gevonden omdat de flexibiliteit in een aantal gevallen is doorgeschoten. Er wordt een einde gemaakt aan de zogenoemde schijnconstructies waarbij werknemers met buitenlandse sociale lasten en belastingen goedkoop in Nederland werken. Het aantal tijdelijke contracten zal worden beperkt.

Zorg

Er komt een verbod op nulurencontracten in de zorg.

Arbeidshandicap

Heb je een bedrijf met meer dan 25 man personeel, dan zou 5 procent daarvan een arbeidshandicap moeten hebben. Het zogenoemde arbeidsbeperktenquotom is van de baan. Er komt een garantie van 125.000 banen voor gehandicapten. De overheid neemt staat garant voor 25.000 van die banen, de werkgevers voor 100.000.

Werkpleinen

Er komen 35 zogeheten werkpleinen om mensen te helpen met het zoeken naar werk. De instroom in de Wajong-regeling (voor jonge mensen met een handicap) en de WSW (sociale werkvoorziening) wordt beperkt en werkgevers zijn bereid om deze mensen op te nemen. Het aantal loopt op tot 10.000 per jaar in 2020. Deze werknemers vallen onder de nieuwe cao voor Werkbedrijven of gemeente-cao.

Bezuinigingspakket

Het kabinet haalt het bezuinigingspakket van 2014 van tafel om de economie een kans te geven.

Volg de laatste ontwikkelingen op dit liveblog.

Door: Jurjen

    Deel artikel:

    Advertentie via Ster.nl