In de regio's Groningen, Drenthe en Rotterdam begint een groot onderzoek dat duidelijk moet maken hoe vaak de EHEC-bacterie voorkomt onder de Nederlandse bevolking. Ook wordt gekeken hoeveel Nederlanders de minder gevaarlijke STEC-bacterie bij zich dragen. Daartoe wordt de ontlasting onderzocht van ongeveer 25.000 mensen die het afgelopen jaar last hadden van ernstige diarree.

Het onderzoek moet verder een betrouwbare methode opleveren om snel vast te stellen of er sprake is van STEC of EHEC. Bij EHEC is het dan van belang om snel te weten of het om een milde of agressieve variant gaat.

STEC-bacteriën veroorzaken jaarlijks een flink aantal voedselvergiftigingen. EHEC-bacteriën komen veel minder vaak voor maar kunnen veel ernstigere klachten veroorzaken. Bloederige diarree en dikkedarmontsteking, maar ook blijvende en soms dodelijke nieraandoeningen.

Zeer agressief type

In 2011 werd Duitsland getroffen door een uitbraak van een zeer agressief type EHEC. Vierduizend mensen werden ziek. Bij bijna een kwart van hen werden de nieren aangetast. Uiteindelijk overleden er 52 van die patiënten.

De Duitse uitbraak heeft ertoe geleid dat de gezondheidsautoriteiten veel meer aandacht hebben gekregen voor EHEC. Maar nog steeds zijn veel laboratoriumtests niet verfijnd genoeg om het onderscheid te maken tussen de STEC-bacterie en de veel gevaarlijkere EHEC-bacterie.

STER reclame