NOS NieuwsAangepast

Uitvoering huurverhoging moeilijk

Door redacteur Jikke Zijlstra

Een deel van de huurders met een hoger inkomen zal dit jaar geen extra forse huurverhoging krijgen. Net als vorig jaar zijn er problemen met het verstrekken van de salarisgegevens aan corporaties door de Belastingdienst. Corporaties en koepel Aedes zeggen dat tegen de NOS.

Corporaties hebben de gegevens nodig om de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Bij de Belastingdienst ontbreekt van veel woningen of huurders de benodigde informatie. Zo krijgen veel corporaties van de Belastingdienst te horen dat de eigenaar van de woning, de huurder of het inkomen niet bekend is, of dat het huisnummer niet klopt.

Ontbrekende gegevens

Bij de meeste corporaties ontbreekt bij 10 tot 30 procent van de woningen de gegevens, zoals bij Wonen Zuid en WoonGoed 2-Duizend in Limburg, Groen Wonen Vlist in Haastrecht en Wonen Noordwest Friesland in Sint Annaparochie. Bij corporatie Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg is het zelfs mis bij alle adressen.

Enkele corporaties kunnen de gegevens helemaal niet opvragen, omdat ze al weken wachten op een inlogcode voor de website van de Belastingdienst. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Thús Wonen in Dokkum.

Scheefhuurders

Corporaties en particuliere verhuurders mogen per 1 juli de huren voor mensen met een inkomen tot 33.614 euro met 4 procent verhogen. Tussen 33.614 euro en 43.000 euro geldt een verhoging van 4,5 procent. Wie 43.000 euro of meer verdient, kan een verhoging van maximaal 6,5 procent verwachten.

Minister Blok hoopt dat scheefhuurders hierdoor verhuizen naar een koopwoning. Corporaties hebben de extra inkomsten hard nodig, omdat ze de komende jaren samen een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro aan het rijk moeten betalen.

Voor corporaties begint de tijd te dringen. De gegevens moeten uiterlijk volgende week binnen zijn om de huurverhoging te kunnen doorvoeren. Meerdere corporaties hebben hier geen vertrouwen in en hebben daarom besloten de huren voor alle huurders met 4 procent te verhogen.

Wet

Vorig jaar ging de inkomensafhankelijke huurverhoging niet door op last van de rechter. Die oordeelde dat de Belastingdienst moest stoppen met het verstrekken van de inkomensgegevens omdat de wet die de verhoging mogelijk maakt nog niet was aangenomen. De wet is inmiddels aangenomen. Ook toen al waren er veel problemen met het verstrekken van de gegevens.

Bij de Belastingdienst "zijn de problemen bekend", zo laat een woordvoerder weten. Volgens de fiscus ligt de oorzaak bij de eigen administratie van gemeenten. "Daarin ontbreekt soms een koppeling tussen het woz-nummer en het huisnummer van de woning", aldus een woordvoerder. Hij verwijst corporaties door naar de gemeente. Sinds eind maart zijn bij de Belastingdienst voor 2200 corporaties en particuliere verhuurders in totaal 3 miljoen inkomensverklaringen afgegeven.

Speciaal e-mailadres

De koepel van woningcorporaties Aedes "heeft niet het idee dat de problemen snel zullen worden opgelost", ondanks meerdere gesprekken met het ministerie van Financiën en Binnenlandse Zaken. Aedes heeft een speciaal e-mailadres geopend, omdat de organisatie wordt overspoeld met vragen van corporaties.

Begin maart was driekwart van de corporaties nog van plan de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren, zo bleek uit een onderzoek van de NOS. Een op de tien corporaties wilde dat niet, omdat de kosten niet zouden opwegen tegen de inkomsten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl