Jasper S., die heeft bekend dat hij Marianne Vaatstra heeft verkracht en vermoord, heeft volgens deskundigen geen stoornis. Hij leed tijdens zijn daad aan bewustzijnsvernauwing, maar was niet ontoerekeningsvatbaar. De kans op herhaling wordt als laag tot matig ingeschat.

Dit kwam vanmorgen aan het licht op de tweede dag van het strafproces tegen Jasper S. De rechtbank ondervroeg deskundigen van het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP), die S. hebben onderzocht. Om 13.00 uur begint het OM met het requisitoir en de strafeis.

Test

De NIFP-onderzoekers hebben S. aan een test onderworpen om vast te stellen of hij een psychopaat is. Dit blijkt niet zo te zijn, al scoort hij hoog op zaken als liegen, bedriegen en het ontbreken van berouw. De onderzoekers gebruikten geregeld de woorden "egocentrisch" en "gesloten" toen ze S. beschreven.

Klinisch psychologe Feringa stelde vast dat S. zich makkelijk door impulsen laat leiden. Ze verwees naar een incident uit 2008, toen S. er plotseling met een auto van een buurman vandoor ging. Ook hier was lust in het spel, want S. stal de auto om in Groningen naar een prostituee te gaan.

Bovengemiddeld intelligent

De onderzoekers weten niet of S. afwijkende seksuele fantasieën heeft. Er zijn wel aanwijzingen voor, maar zeker is het niet. S. is wel seksueel gefrustreerd. Psychiater Van der Werf betwijfelt of S. volledig open is geweest over zijn seksuele gevoelens. "Hij is bovengemiddeld intelligent, hij kijkt wel uit", zei hij.

De kans dat S. zich nog eens aan een vrouw vergrijpt wordt klein geacht. Feringa denkt dat S. zich heeft voorgenomen dit nooit meer te doen. Daarom zou hij ook het mes dat hij gebruikte al die jaren hebben bewaard: als een herinnering aan iets dat nooit meer mag gebeuren.

Object

Feringa zei dat S. Vaatstra als object heeft gezien en zijn optreden tegen haar bagatelliseerde. Eigenlijk heb ik haar niet zo bedreigd, heeft S. tegen Feringa gezegd. "Ze ging gewoon mee", zei hij.

Feringa gelooft dat S. zich bepaalde details echt niet kan herinneren. Het OM twijfelde daar gisteren aan en ook de rechtbank leek de indruk te hebben dat S. details verzweeg.

Opbiechten

S. heeft ook gezegd dat hij de moord op Marianne Vaatstra ooit wel zou hebben opgebiecht. Of hij dit meende, kunnen de NIFP-medewerkers niet beoordelen.

S. zei gisteren op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling wel dat hij zijn kinderen wilde zien opgroeien, en zich mede daarom niet had aangegeven.

Justitiespecialist Ilan Sluis volgt de rechtszaak en doet onder meer via Twitter (@ilanNOS) verslag

Tweets van @ilanNOS

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");

STER reclame