NOS NieuwsAangepast

Kamer voor bindend referendum

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een bindend referendum. Het plan van PvdA, D66 en GroenLinks heeft steun van SP en PVV. Daarmee is de eerste stap gezet richting het zogeheten correctief referendum.

Omdat het een grondwetswijziging betreft, is een gewone meerderheid uiteindelijk niet genoeg. Nadat Tweede en Eerste Kamer het voorstel hebben behandeld, moeten beide kamers na nieuwe verkiezingen het voorstel met een tweederdemeerderheid steunen.

Die zeer ruime meerderheid is voorlopig niet in zicht, want de VVD en het CDA zijn tegen. Een bindend referendum ondermijnt het parlement, aldus CDA'er Van Torenburg.

Directe democratie

VVD'er Taverne: "We hebben afgesproken dat de politiek een mandaat van de kiezer krijgt om keuzes te maken. Als de kiezer ontevreden is, kan die dat bij de volgende verkiezingen uitdrukken door op andere partijen te stemmen."

Maar volgens PvdA-Kamerlid Heijnen is dat achterhaalde politiek. "Moderne partijen die willen aansluiten bij moderne burgers die hoger opgeleid zijn en beter geïnformeerd zijn dan in tijd van voor het internet, kun je niet naar huis sturen met eens in de vier jaar verkiezingen. Die moet je meer vormen bieden van directe democratie."

Beslissende stem

D66'er Schouw sluit zich daarbij aan. "Mensen willen graag meebeslissen over afzonderlijke onderwerpen en dat willen we graag honoreren, waarbij de burger echt een beslissende stem krijgt."

Twee weken geleden stemde een ruime meerderheid van de Kamer in met een andere referendumvariant: het raadgevend referendum.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl