NOS NieuwsAangepast

Hof gaf Turkse moeder Yunus gelijk

NB: Dit bericht is op 7 juni hersteld.

Om het Turkse pleegkind Yunus is een jarenlange juridische strijd gevoerd tussen zijn biologische ouders en Bureau Jeugdzorg Haaglanden. Daarbij zijn de Turkse ouders één keer in het gelijk gesteld.

Advocaat Nasrullah van de Turkse ouders van Yunus zegt dat het een "bewuste keuze" was van jeugdzorg om na 2007 door te gaan met procederen. De uitspraak dat Yunus terug moest naar zijn ouders is volgens de advocaat door jeugdzorg aan zijn laars gelapt."

Yunus werd in 2007 door het gerechtshof in Den Haag toegewezen aan zijn biologische ouders. Het Hof oordeelde toen dat Bureau Jeugdzorg Haaglanden onvoldoende had aangetoond dat de biologische moeder van Yunus niet in staat was voor de jongen te zorgen. Bovendien was volgens het Hof niet aannemelijk gemaakt dat de ouders van Yunus hun kinderen mishandeld hebben. Dat vermoeden was in 2004 de reden om de kinderen uit huis te plaatsen.

Reactie Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg Haaglanden stelt in een reactie dat Yunus als baby van vier maanden met ernstig, onverklaarbaar letsel in een ziekenhuis werd opgenomen. In 2007 was volgens een deskundige niet meer vast te stellen of dat het gevolg was van mishandeling, zegt Bureau Jeugdzorg. Jeugdzorg bleef naar eigen zeggen bezorgd over de veiligheid van Yunus en procedeerde daarom door. Ook stelt Jeugdzorg dat de ouders stelselmatig bleven weigeren om mee te werken aan een terugplaatsingsonderzoek.

In 2009 oordeelde de rechter dat de jongen niet terug hoefde naar zijn biologische ouders, die inmiddels weer in Turkije woonden. De reden zou zijn geweest dat hij al in Nederland geworteld was. In 2010 werden de biologische ouders uit de ouderlijke macht gezet.

De twee oudere broers van Yunus zijn aanvankelijk ook uit huis geplaatst. In 2007 konden ze volgens het gerechtshof weer thuis wonen. In 2008 beslist de rechter dat ze weer naar een pleeggezin moeten, omdat de ouders onvoldoende voor de jongens zouden zorgen. Als jeugdzorg de kinderen wil ophalen, zijn ze onvindbaar.

Seksuele gerichtheid

De 9-jarige Yunus woont al vrijwel zijn hele leven bij twee lesbische pleegmoeders. De biologische moeder van Yunus heeft daar in de Turkse media haar beklag over gedaan. In Turkije heerst daar sindsdien grote verontwaardiging over.

In een verklaring schrijft advocaat Nasrullah van de biologische ouders van Yunus dat "zij nimmer de intentie hebben gehad om tegen de seksuele gerichtheid van de pleegouders van Yunus te ageren."

In de verklaring staat verder dat de ouders zich net zo verbonden voelen met de Nederlandse normen en waarden als met hun Turkse identiteit.

Aanvullende verklaringen:

- Persverklaring van advocaat Nasrullah

- Feitenrelaas van bureau Jeugdzorg, aangevuld met gerechtelijke uitspraken

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl