Woningcorporaties roepen de Eerste en Tweede Kamer op om nog eens goed te kijken naar de plannen van minister Blok voor de woningmarkt. Vandaag debatteert de Eerste Kamer daarover.

De woningcorporaties gaan flink bezuinigen om de verhuurdersheffing die Blok ze wil opleggen te kunnen betalen. De heffing bedraagt 1,7 miljard euro en loopt op tot 2 miljard in 2017. Ze denken dat de heffing zeker de eerste tien jaar meer kost dan extra huuropbrengsten opleveren.

Onrealistisch

Woningkoepel Aedes waarschuwt dat de berekeningen van minister Blok niet realistisch zijn. Corporaties zullen er niet in slagen hun investeringen op hetzelfde peil te houden, zo blijkt uit berekeningen. Dat gaat ten koste van huurhuizen die we hard nodig hebben, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon.

Investeringen in de sociale woningbouw zijn voor zowel de Eerste als de Tweede Kamer een voorwaarde bij de kabinetsplannen. Ook toezichthouder CFV, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, twijfelt aan de haalbaarheid van de kabinetsplannen.

Te hoge schatting

Blok schat de huurinkomsten te hoog in en vertrouwt ook te veel op een snelle doorstroming, zegt Aedes. Bovendien is geen rekening gehouden met de grote saneringsbijdragen die corporaties moeten betalen voor onder andere het failliete Vestia.

Calon verwacht voor de komende jaren een tekort van ruim een miljard per jaar.

Bij de 23 woningcorporaties van De Vernieuwde Stad staan 5000 van de 30.000 banen op de tocht. De corporaties korten vooral op personeel en op de uitgaven voor de leefbaarheid. Ook vrezen ze dat maar 30 tot 40 procent van het beoogde aantal nieuwbouwhuizen daadwerkelijk gebouwd zal worden.

STER reclame