Vrouwen die het slachtoffer werden van seksueel misbruik in de katholieke kerk zijn niet blij met de conclusies van het tweede onderzoek van de commissie-Deetman. Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) noemt het eindresultaat "uitermate teleurstellend". Het rapport roept meer vragen op dan het antwoorden geeft, zegt het VPKK.

Een van die vragen die niet beantwoord werden, is hoeveel meisjes seksueel misbruikt zijn of het slachtoffer werden van fysiek of psychisch geweld. Er is zelfs geen schatting gemaakt.

Het platform denkt dat de korte aanmeldtijd hierbij een rol gespeeld. Slachtoffers konden zich tussen 22 mei en 1 juli vorig jaar bij de commissie melden. Het platform noemt dit "onbegrijpelijk" kort, waar nog bij komt dat er nauwelijks publiciteit aan de aanmeldmogelijkheid werd gegeven.

'Jammer'

De vrouwen vinden het verder spijtig dat de commissie zich vooral op misbruik en geweld in kloosters en congregaties heeft gericht, en nauwelijks op delicten die in de parochie- of familiesfeer zijn gepleegd. "Uiterst wonderlijk", vinden de vrouwen, omdat bij de meeste slachtoffers het misbruik thuis of in de parochie heeft plaatsgevonden.

Verder vindt het VPKK het jammer dat de commissie-Deetman geen antwoord geeft op de vraag hoe de kerk de hulpverlening en genoegdoening aan de slachtoffers moet regelen, en hoe in de toekomst herhaling kan worden voorkomen.

STER reclame