De commissie-Deetman komt vandaag met een tweede rapport over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Het rapport gaat met name over het misbruik van meisjes en vrouwen, van 1945 tot nu.

Het onderzoek van de commissie, waarvan oud-minister Wim Deetman de voorzitter is, richtte zich eerder vooral op de gang van zaken in katholieke internaten. Daar werden jongens opgeleid en daardoor lag de focus op mannelijke slachtoffers van misbruik.

Parochies

Dit nieuwe onderdeel betreft onder meer misstanden in instellingen die door nonnen werden bestuurd, zoals kindertehuizen of huizen voor vrouwen die ongewenst zwanger waren. Ook wordt gekeken naar misbruik en geweld binnen parochies, bijvoorbeeld door een pastoor of kapelaan.

Na de presentatie van het eerste rapport van de commissie-Deetman had de Tweede Kamer om een vervolgonderzoek gevraagd.

STER reclame