Regeringspartij VVD vindt de cijfers van het CPB heftig, maar fractievoorzitter Zijlstra ziet ook "licht aan het eind van de tunnel". In 2013 kan volgens hem alleen de 3 procent-norm worden gehaald als de belasting wordt verhoogd en dat vindt hij geen goed middel. "Als we tussen die twee kwaden moeten kiezen, kiezen we voor het niet halen van de 3 procent", zegt hij.

Voor 2014 moet het tekort wel onder de 3 procent komen, vindt Zijlstra. Hij erkent dat er dan ook lastenverhogingen zullen komen. Maar volgens hem moet de begroting echt op orde komen, wil er op lange termijn stabiliteit zijn.

Werkgelegenheid

Ook coalitiepartner PvdA vindt extra ingrepen dit jaar niet verstandig, maar zegt dat volgend jaar extra bezuinigingen nodig zijn. "Die kunnen pijnlijk zijn; de uitgangspunten zijn behoud van werkgelegenheid, het ondersteunen van koopkracht van kwetsbare mensen en het terugdringen van het begrotingstekort."

Net als veel anderen dringt partijleider Samsom aan op samenwerking tussen kabinet en oppositie en tussen kabinet en sociale partners.

Kapotbezuinigd

De PVV vindt dat het kabinet de economie kapot heeft bezuinigd. Partijleider Wilders is tegen extra bezuinigingen, die de burgers treffen. "De maat is vol, we hebben nu belastingverlagingen nodig", zegt hij in een reactie op de cijfers van het CPB.

Volgens Wilders zijn er nog miljarden euro's weg te halen bij de overheid en bij de Europese Unie. Hij herhaalt zijn pleidooi voor bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking.

Koplampen

De SP vindt dat het kabinet moet stoppen "in de koplampen van de bezuinigingen te kijken". Volgens partijleider Roemer doet Nederland het slechter dan omringende landen. Hij pleit voor investeringen in plaats van bezuinigingen. Volgens hem herstelt dat het vertrouwen van de mensen. "Het kabinet heeft een enorme plaat voor de kop", aldus Roemer.

D66 noemt de cijfers van het CPB slecht nieuws, maar niet onoverkomelijk. Volgens partijleider Pechtold is het probleem van de werkloosheid zorgwekkender dan het begrotingstekort.

Hij roept het kabinet en de sociale partners op snel met oplossingen te komen en niet te verzanden in eindeloze overleggen. Pechtold maakt zich zorgen over geluiden dat VVD en PvdA 2013 als een verloren jaar beschouwen.

Draagvlak

De ChristenUnie vindt de situatie ernstig, hoewel hij het tekort "misschien iets lager" noemt dan gedacht. Ook partijleider Slob benadrukt de werkloosheid.

Hij hoopt dat het kabinet draagvlak weet te vinden voor maatregelen, niet alleen in maar ook buiten de Kamer. "Een sociaal akkoord is cruciaal".

GroenLinks vindt dat het kabinet mensen boven cijfers moet stellen. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Van Ojik verdiept de crisis zich, met dank aan het ondoordachte bezuinigingsbeleid van het kabinet. Van Ojik vindt dat de economie slim en duurzaam moet worden hervormd. Hij wil bijvoorbeeld vervuiling belasten.

Nieuwe plannen

De SGP vindt dat het tekort volgend jaar moet worden teruggedrongen, maar voegt eraan toe dat de burgers niet elke keer te maken moeten krijgen met nieuwe lastenverhogingen. "Het kabinet moet nu zelf eerst met plannen komen", zegt partijleider Van der Staaij.

50Plus-voorman Krol wil dat het kabinet niet voortdurend maatregelen neemt, die dan de volgende dag weer worden bijgesteld. Hij biedt het kabinet "een luisterend oor", maar steun is nog te veel gevraagd.

De Partij voor de Dieren noemt de cijfers een drama voor veel Nederlanders die de gevolgen hard gaan voelen. Volgens partijleider Thieme kunnen er meteen miljarden worden bespaard door te stoppen met subsidies op activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu.

STER reclame