Door correspondent Monique van Hoogstraten

De EU moet serieus werk maken van economische maatregelen tegen de Israëlische nederzettingen. Dat staat in het jaarrapport over 2012 dat de EU-vertegenwoordigingen in Jeruzalem en Ramallah hebben opgesteld.

De Europese consuls zijn zeer kritisch over de snelle groei van de nederzettingen in 2012. Die is volgens hen "systematisch, opzettelijk en provocatief".

Het vertrouwelijk rapport, dat in handen is van de NOS, bevat aanbevelingen voor de politici in Brussel. Het rapport wordt de komende weken in Brussel besproken, maar grote politieke besluiten worden er niet verwacht.

Bedreiging

De nederzettingenbouw is de grootste bedreiging voor de twee-staten-oplossing, schrijven de Europese consuls in de Palestijnse gebieden aan hun politieke bazen.

Alleen al in Oost-Jeruzalem zijn in 2012 drie keer zoveel bouwplannen voor joodse bewoners goedgekeurd als in drie jaar ervoor samen. Op dit moment wonen circa 200.000 joodse Israëliërs in Palestijns Oost-Jeruzalem. Er is een bewuste strategie om het percentage Palestijnen in Jeruzalem te verminderen en om de stad fysiek af te sluiten van de Westelijke Jordaanoever, schrijven de consuls. Een toekomst als hoofdstad voor twee staten dreigt daardoor onmogelijk te worden.

Straffen

In het rapport bevelen ze de EU aan strafmaatregelen tegen de illegale nederzettingen die al van kracht zijn, strikt uit te voeren. De EU moet ook haast maken met nieuwe maatregelen.

Zo bestaat er al jaren de afspraak dat producten uit de nederzettingen niet dezelfde belastingvrijstelling mogen genieten als die geldt voor Israëlische producten die in Europa worden ingevoerd. Het rapport meldt niet of deze regeling vaak wordt ontdoken, maar beveelt wel aan toe te zien op strikte naleving.

Ook wordt aanbevolen serieus werk te maken van het labelen van producten uit de nederzettingen. Consumenten, ook in Nederland, kunnen dan zien of een product uit een nederzetting komt. Labeling is in Brussel steeds meer onderwerp van gesprek, maar een politiek besluit is er nog niet.

STER reclame