NOS NieuwsAangepast

Strenge controle illegalen werkt

Door redacteur politie en justitie Ilan Sluis

Het afgelopen jaar heeft de marechaussee aan de grenzen honderden illegalen, mensensmokkelaars en mensenhandelaren meer opgepakt dan in 2011.

Er werden 110 gevallen van mensenhandel en 141 gevallen van mensensmokkel ontdekt. In 2011 waren dat er respectievelijk 97 en 86. Ook werden in 2012 meer dan 1700 illegalen opgepakt, tegenover 1500 in het jaar ervoor.

Mensenhandel treft vooral vrouwen die tegen hun zin in in de prostitutie belanden. Bij mensensmokkel betalen migranten soms duizenden euro's aan tussenpersonen om grenzen over gesmokkeld te worden.

'Voldoening'

Sinds de afschaffing van de grenscontroles in de Schengenlanden zijn permanente controles niet meer toegestaan. De marechaussee mag alleen steekproefsgewijs controleren.

De regeringspartijen PvdA en VVD willen ruimere regels voor grenscontroles door de marechaussee. Dat zeggen zij naar aanleiding van de cijfers van de marechaussee die de NOS heeft. "We zijn tevreden met het resultaat", zegt Robert van Kapel van de marechaussee. "Het geeft voldoening een mensenhandelaar te pakken die vrouwen dwingt in de prostitutie te werken of een grote mensensmokkel te verijdelen."

Beperkingen

Binnen Schengen is afgesproken dat er vrij verkeer van personen mogelijk is. In de praktijk betekent dit dat er geen permanente grenscontroles meer zijn.

In 2011 heeft Nederland besloten tot mobiele controles aan de grenzen om het binnenkomen van illegalen tegen te gaan en grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken.

Vanuit Europa zijn er strenge beperkingen opgelegd aan controles aan de grenzen met België en Duitsland. Zo mochten MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid) van de Europese Commissie vorig jaar niet langer duren dan zes uur per dag met een maximum van negentig uur per maand. Dat kwam door de afspraken die gelden voor Schengenlanden, waar ook Nederland aan deelneemt.

Ruim 2400 mensen die nog boetes hadden openstaan of bijvoorbeeld nog dna moesten afstaan in verband met een strafonderzoek, werden gepakt. Ook kwamen door de mobiele controles aan de grenzen meer dan 300 drugszaken en 121 witwaszaken aan het licht en werden meer dan 400 vervalste reisdocumenten aangetroffen.

Regels versoepelen

Volgens de woordvoerders van de regeringsfracties PvdA en VVD tonen de resultaten aan dat controleren zin heeft. "Alleen spelen de beperkingen nu criminelen in de kaart. Die weten ook dat de controles maar zes uur duren. Die wachten gewoon af tot de marechaussee weer weg is", zegt VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff.

"We zouden moeten kijken of we de regels niet kunnen versoepelen. Bijvoorbeeld door te werken met een jaarquotum en de invulling daarvan overlaten aan de professionals in het veld", vindt PvdA'er Ahmed Marcouch.

Het versoepelen of zelfs verruimen van de regels is niet eenvoudig. De Europese Commissie is tegen uitbreiding van controles aan de binnengrenzen van de Europese Unie. Dijkhoff hoopt dat Nederland steun zoekt bij andere lidstaten.

Privacy

Andere politieke partijen in Nederland zijn kritisch: GroenLinks en SP zien meer in het versterken van controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie, zoals in Griekenland, waar veel illegalen de EU binnenkomen. D66 vindt dat de controles een te grote inbreuk op de privacy van Nederlanders maken.

De PVV vindt dat Nederland nog verder moet gaan met grenscontroles. Fractielid Sietse Fritsma: "We moeten uit Schengen stappen en zelf onze grenzen controleren".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl