Slachtoffer praat mee over straf

Aangepast op

Staatssecretaris Teeven wil dat slachtoffers van misdrijven in de rechtszaal kunnen zeggen welke straf ze passend vinden voor de dader. Het is een van de manieren waarop Teeven het spreekrecht van slachtoffers wil uitbreiden, een maatregel die al was aangekondigd in het regeerakkoord.

Volgens het kabinet moeten slachtoffers en nabestaanden "zonder inhoudelijke beperkingen" het woord kunnen voeren in de rechtszaal.

De rechten van het slachtoffer zijn zo aangetast, dat hij of zij moet kunnen zeggen wat hij wil, aldus de staatssecretaris. Volgens Teeven kan meepraten ook bijdragen aan de verwerking van het misdrijf.

Schade verhalen

De staatssecretaris benadrukt wel dat de rechter ook andere dingen moet wegen dan alleen de mening van het slachtoffer. Teeven erkent dat een lagere straf dan het slachtoffer wil ook tot teleurstellingen kan leiden. Slachtofferhulp en het Openbaar Ministerie moeten daarom het slachtoffer goed voorbereiden op de gang van zaken in de rechtszaal.

Teeven vindt verder dat het voor verzekeraars makkelijker moet worden de schade op de dader te verhalen. En hij onderzoekt of Slachtofferhulp Nederland, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Centraal Justitieel Incasso Bureau kunnen worden samengevoegd tot één slachtofferdienst.