Ouderenbond ANBO maakt zich zorgen over de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de ouderenzorg. Door de plannen zouden er in 2020 zo'n 800 verzorgingshuizen minder zijn en wordt het steeds moeilijker om een plekje te krijgen in een verzorgingshuis. De bond is bang dat door de kabinetsplannen straks mensen thuis wonen die dat eigenlijk niet meer kunnen.

"Natuurlijk wil je iedereen zo lang mogelijk thuis laten wonen, maar daar moet dan wel de juiste ondersteuning voor zijn", zegt Liane den Haan, directeur van ANBO. Aangezien het kabinet ook bezuinigt op zaken als huishoudelijke hulp en thuiszorg, wordt het juist steeds lastiger voor mensen om thuis te blijven wonen, meent de bond.

"Het is het een of het ander. Als mensen niet meer thuis kunnen wonen dan moet er gewoon goede verpleeghuiszorg zijn die voor iedereen toegankelijk is", aldus Den Haan

STER reclame