NOS NieuwsAangepast

Sluiting verzorgingshuizen dreigt

Als gevolg van de kabinetsplannen dreigt de komende jaren sluiting van honderden verzorgingshuizen. In 2020 zullen volgens Bureau Berenschot 800 verzorgingshuizen hun deuren gesloten hebben.

Het kabinet-Rutte heeft in het regeerakkoord besloten tot een versobering van de ouderenzorg. Voor iemand met een lichte indicatie voor zorg is in de toekomst geen plaats meer in een door de overheid gefinancierd verzorgingshuis.

Geschrapt

De lichtste indicaties zijn met ingang van 1 januari dit jaar geschrapt. De zwaardere indicaties, waarbij gedacht moet worden aan dementie, worden de komende twee jaar ook geschrapt. De gewijzigde regels hebben voor de mensen die nu in een verzorgingshuis verblijven geen gevolgen.

Voor de ernstiger gevallen blijven de verpleeghuizen gewoon bestaan. De staat blijft de zorg op zich nemen voor ouderen die intensieve hulp nodig hebben.

Failliet

Nieuwsuur besteedt vanavond aandacht aan de dreigende sluiting. Volgens deskundigen die in het tv-programma aan het woord komen, beseffen maar weinig mensen wat het concrete gevolg is van het kabinetsplannen. Volgens de geïnterviewden in Nieuwsuur zullen zorgaanbieders en woningcorporaties als gevolg van de plannen failliet gaan.

In de kabinetsplannen moet iemand die naar een verzorgingshuis wil, maar geen intensieve zorg nodig heeft, voortaan zelf een kamer huren. Volgens deskundigen loopt dat plan spaak omdat de kamers een onevenredig hoge huurprijs moeten opbrengen. De corporaties zijn niet van plan de tekorten op te vangen.

Voor een kleine kamer in een verzorgingshuis kan ook maar een geringe huurprijs gevraagd worden, maar de prijs wordt opgedreven omdat het tehuis ook grote gemeenschappelijke ruimtes heeft. De prijs daarvoor moet door de eigenaar van het tehuis worden opgebracht, die het zal willen verrekenen met de huurders. Voor het bouwen van nieuwe zorgwoningen hebben de corporaties niet genoeg geld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl