Het intensieve gebruik van antibiotica op Chinese varkensboerderijen vormt wereldwijd een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid. Dat stellen Amerikaanse en Chinese wetenschappers na een onderzoek van mest van Chinese varkens.

Op Chinese varkenshouderijen worden op grote schaal antibiotica gebruikt. China is de grootste producent van antibiotica ter wereld. Het Chinese vee krijgt bijna de helft van de antibiotica die wereldwijd aan vee wordt toegediend.

Resistent

De onderzoekers vonden in de Chinese varkensmest grote hoeveelheden genen die resistent zijn tegen antibiotica.

Het resistente materiaal kan zich op vele manieren verspreiden. De mest kan verwerkt worden tot compost die in het buitenland wordt verkocht. De mest kan terechtkomen in rivierwater en verspreid worden door de wind. Ook dierentransporten en menselijk verkeer vormen een risico.

STER reclame