De Nederlandse uitstoot van CO2 is in het laatste kwartaal van 2012 veel sterker gedaald dan op basis van de economische krimp kon worden verwacht, meldt het CBS. De economie kromp met 0,9 procent, maar de CO2-uitstoot lag 3,2 procent lager.

De daling komt grotendeels voor rekening van de energiesector. Die produceerde in het vierde kwartaal 12 procent minder elektriciteit. Dat kwam doordat er meer energie werd ingevoerd vanuit het buitenland, waaronder duurzaam geproduceerde elektriciteit uit Duitsland.

De CO2-uitstoot van de energiesector daalde niet met 12 procent, zoals je zou verwachten, maar met 11 procent. Volgens het CBS komt dat doordat er bij de opwekking van elektriciteit meer steenkool en minder aardgas is gebruikt, omdat steenkool goedkoper was.

Koude weer

Ook de bouw, de transportsector, de landbouw en de industrie stootten minder CO2 uit, met uitzondering van de chemische industrie. Die zit flink in de lift en dat leidt tot meer uitstoot.

Een hogere CO2-uitstoot was verder te zien bij de huishoudens (ruim 1 procent meer) en bij dienstverlenende bedrijven (bijna 3 procent).

Het koude weer in het vierde kwartaal heeft de daling van de CO2-uitstoot volgens het CBS beperkt. Er werd meer gestookt dan een jaar eerder, omdat het een stuk kouder was. Zonder dat weereffect zou de daling van de CO2-uitstoot 4,8 procent zijn geweest.

STER reclame