Het politietrainingscentrum in Kunduz wordt in juli overdragen aan de Afghanen. Vanaf dat moment zijn zij zelf de baas over het opleidingscentrum. De Nederlanders blijven dan samen met de Duitsers nog wel betrokken, maar zullen zich niet meer bemoeien met de opleiding van Afghaanse agenten.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en nationaal korpschef Bouman bezochten de afgelopen dagen de vijftig Nederlandse politieagenten in Kabul en Kunduz. Opstelten zegt er vertrouwen in te hebben dat de opleiding ook na het vertrek van de Nederlanders in 2014 zal blijven draaien.

Beste vriend

Volgens de minister hebben de Nederlanders goed werk geleverd: "Ik heb tegen de mensen gezegd: jullie doen een ongelooflijk goede job in moeilijke omstandigheden. Het kabinet is trots op jullie."

Sinds de start van de politiemissie in Kunduz in 2011 is het aantal Nederlandse politieagenten verdubbeld. Een groot deel daarvan werkt in de noordelijke provincie Kunduz. Vanaf het begin is de Nederlandse inzet erop gericht geweest de Afghanen het trainingscentrum zelf te laten runnen. Nu al worden alle trainingen door Afghanen gegeven, de Nederlanders doen alleen nog coaching.

Nationaal korpschef Bouman herkent daarbij vooral 'the Dutch approach' in Afghanistan. Dat houdt volgens hem in dat de politie vertrouwen moet wekken bij de bevolking. "Wat ik altijd zeg: ik ben niet je beste vriend, maar je kan naar me toekomen en dan help ik je", zegt Bouman. Die boodschap wordt volgens hem goed overgebracht op Afghaanse agenten.

Stroomversnelling

Minister Opstelten bezocht in Kabul het hoofdkwartier van de Europese Politiemissie. Ruim 325 agenten uit heel Europa trainen de Afghanen in het civiele politiewerk.

De NAVO streeft ernaar om volgend jaar zoveel mogelijk troepen uit Afghanistan terug te trekken. Dat heeft de overdracht van verantwoordelijkheden aan de Afghanen in een stroomversnelling gebracht.

Duitsland schroeft de troepenmacht dit jaar al terug. Het is nog onduidelijk wat dat voor de Nederlandse aanwezigheid in Kunduz betekent, omdat de Nederlandse inzet in Kunduz afhankelijk is van de bescherming van de Duitsers. Nederland blijft betrokken zolang als dat mogelijk is.

STER reclame