Nog maar een keer eerder is een paus vrijwillig teruggetreden. Meer dan zeven eeuwen geleden was Celestinus V de eerste en tot vandaag laatste die uit eigen beweging het ambt opgaf.

Hij was slechts een half jaar paus, toen hij besloot te stoppen.

Celestinus volgde in 1294 Nicolaas de IV op, die twee jaar eerder was overleden. Toen Celestinus na een lange opvolgingsstrijd het ambt eindelijk overnam, was de hoop gevestigd op een 'Papa Angelicus', een paus die de kerk zou hervormen en ontdoen van politieke invloeden.

Niet opgewassen

De nieuwe paus leek gezien zijn sobere levensstijl bij uitstek geschikt om de katholieke kerk een beter aanzien te geven. Zes maanden later bleek hij niet opgewassen tegen de politieke en financiële problemen die hij het hoofd moest bieden.

Celestinus werd in 1215 geboren als Pietro del Morrone in het Italiaanse Isernia. Hij behoorde tot een broederschap van kluizenaars, gelieerd aan de Franciscanen die zich afzetten tegen de rijkdom en de wereldlijke macht van de kerk.

Postuum

Nadat Celestinus terugtrad, hervatte hij zijn bestaan als kluizenaar. Hij werd opgevolgd door kardinaal Caetani, die eerst adviseur van Celestinus was geweest.

Caetani, die zich Bonifatius VIII noemde, liet zijn voorganger niet met rust. Hij spoorde hem op en hield Celestinus tot zijn dood onder erbarmelijke omstandigheden gevangen. Celestinus overleed in 1296 op 80-jarige leeftijd. In 1313 werd hij heilig verklaard.

Gregorius

De Italiaanse dichter Dante 'strafte' Celestinus postuum voor zijn terugtreden in zijn bekendste werk 'La divina commedia' (De goddelijke komedie). Hij plaatste de voormalige paus in de eerste cirkel van de hel.

STER reclame