Paus Benedictus treedt op 28 februari terug. Hij zegt in een verklaring dat hij geen kracht meer heeft om de Rooms-Katholieke Kerk te leiden. "Ik heb dit besluit zonder enige druk, in volledige vrijheid genomen", aldus Benedictus.

Een woordvoerder voegt daaraan toe dat de paus niet een bepaalde ziekte heeft en dat zijn terugtreden uitsluitend te maken heeft met zijn hoge leeftijd en algemene gezondheidstoestand.

Een paus kan terugtreden, maar het is hoogst ongebruikelijk dat dat gebeurt. Volgens de Rooms Katholieke kerk was Celestinus V de laatste paus die vrijwillig aftrad. Dat was in 1294.

Gregorius XII

Eind veertiende en begin vijftiende eeuw was er een onoverzichtelijke situatie binnen de Rooms Katholieke Kerk waarin er door ontevreden katholieken tegenpausen werden gekozen. In 1415 trad Gregorius XII onder zware druk af. Al zijn opvolgers zijn tot hun dood paus gebleven.

Het Vaticaan heeft bevestigd dat de functie paus vanaf 28 februari vacant is. Een woordvoerder liet weten dat er alles aan wordt gedaan om zo snel mogelijk een nieuwe paus te kiezen. De "pausloze periode" zal kort zijn, zo beloofde hij.

Richard Williamson

Op 19 april 2005 werd Joseph Aloisius Ratzinger de opvolger van Johannes Paulus II. Ratzinger noemde zich Benedictus en was de zestiende paus die deze naam koos.

Het pontificaat van Benedictus is overschaduwd door de seksschandalen in de Rooms-Katholieke kerk. Hij heeft naar aanleiding van de diverse schandalen een aantal keren het seksueel misbruik door priesters scherp veroordeeld. Maar volgens organisaties van slachtoffers bleven krachtige maatregelen uit. Hem werd ook verweten dat hij het belang van de kerk hoger stelt dan het leed van de slachtoffers.

In 2009 ontstaat er veel beroering als de paus de excommunicatie van de Britse bisschop Richard Williamson ongedaan maakt, die de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog ontkent. Opmerkelijk is verder dat paus Benedictus oude gebruiken in de liturgie van de kerk herstelt en tegelijkertijd ook vernieuwingen toestaat. De nadruk ligt daarbij op soberheid. De paus zelf valt daarin op, omdat hij oude liturgische gewaden, hoofddeksels en voorwerpen in ere herstelt.

Vatileaks

Het jongste probleem waarmee Benedictus werd geconfronteerd was dat van "Vatileaks". De butler van Benedictus bleek allerlei vertrouwelijke documenten van de paus te hebben gestolen om die vervolgens door te spelen naar de media. Butler Lombardi werd veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar kreeg gratie van Benedictus.

Ratzinger zou als kardinaal al tot drie keer toe aan paus Johannes Paulus gevraagd hebben om met pensioen te mogen gaan. De toenmalige paus wilde dat echter niet toestaan. In 1991 kreeg Ratzinger een hersenbloeding. Daarvan genas hij volledig. Sinds zijn aantreden als paus in 2005 zou hij opnieuw een kleine hersenbloeding hebben gekregen en daarnaast zouden er ook problemen zijn met zijn hart.

Paus Benedictus XVI zou een tijdje geleden in een interview met een Duitse journalist al hebben gezegd dat hij, geheel tegen de gewoonte in, bereid is om af te treden als zijn fysieke krachten het pontificaat voor hem te zwaar maken.

STER reclame