NOS NieuwsAangepast

Zorg om kinderpardon asielzoekers

Veel minder asielkinderen dan aanvankelijk gedacht lijken aanspraak te kunnen maken op het kinderpardon. De voorwaarden zijn strenger, zeggen Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children.

Beide organisaties rekenden vorig jaar nog op een pardon voor zo'n 800 kinderen. VVD en PvdA hadden in het regeerakkoord afgesproken met een regeling te komen voor kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en hier zijn geworteld.

Twijfels

Verschillende asielkinderen benaderen beide organisaties om te vragen of ze onder de regeling vallen. Maar dat blijkt vaak niet het geval. Kinderen die zijn geboren nadat de asielprocedure van de ouders was afgewezen, vallen bijvoorbeeld niet onder de regeling.

Ook kinderen van ouders over wier identiteit de Immigratie- en Naturalisatiedienst twijfels had, komen moeilijk in aanmerking voor het pardon. En alleenstaande vreemdelingen die nu 18, 19 of 20 zijn kunnen nauwelijks voldoen aan de voorwaarden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl