Meer heffingsinkomsten gemeenten

time icon Aangepast

Lokale overheden verwachten dit jaar 12,5 miljard euro binnen te krijgen aan heffingsinkomsten. Dat is een stijging van 2,6 procent ten opzichte van 2012, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de begrotingen van gemeenten en provincies.

De toename komt voornamelijk doordat gemeenten de onroerendezaakbelasting opnieuw verhogen. Ondanks de afnemende WOZ-waarden van woningen ligt de verwachte ozb-opbrengst dit jaar 5,2 procent hoger, zegt het CBS.

Provincies ramen een lichte daling, vooral omdat ze minder inkomsten verwachten uit de motorrijtuigenbelasting. De daling komt door de opkomst van milieuvriendelijke auto's: voor zuinige auto's kunnen de provincies minder opcenten innen.

STER Reclame