De deadline van 1 januari nadert met rasse schreden.

Als er voor 1 januari geen oplossing komt voor het almaar groeiende Amerikaanse begrotingstekort, treden een aantal automatische bezuinigingen en belastingverhogingen in werking. Opgeteld moet dat een besparing opleveren van ruim 500 miljard euro.

Waarom?

Die maatregelen zijn in 2011 vastgelegd om te voorkomen dat de Amerikaanse begroting eindeloos wordt opgerekt en de staatsschuld blijft groeien op een gigantische schaal. Zonder akkoord over een nieuwe, gebalanceerde begroting, treden ze automatisch in werking.

Wat voor maatregelen gaat het om?

Het pakket maatregelen dat automatisch van kracht wordt, bestaat uit belastingverhogingen enerzijds en bezuinigingen anderzijds.

Belastingverhogingen:

Onder de belastingverhoging valt het schrappen van belastingvoordelen voor zeer rijke Amerikanen.

Maar tegelijk vervalt de tijdelijke belastingverlaging van 2 procent op afdracht van sociale premies. Dus ook lagere- en middeninkomens gaan dan meer belasting afdragen.

Bezuinigingen:

Nooduitkeringen voor mensen die langer dan een half jaar werkloos zijn, komen te vervallen. Dat raakt per 1 januari al meteen ongeveer twee miljoen Amerikanen.

Er wordt eveneens enorm bezuinigd op het leger.

En ook op de zorgvoorzieningen voor allerarmsten (Medicaid) en gepensioneerden (Medicare) zal gekort worden.

Wat betekent dat voor de Amerikaanse economie?

Als de overheid minder geld uitgeeft, daalt de gemiddelde koopkracht. En omdat de koopkracht daalt, wordt er minder gekocht. Daardoor dalen ook in niet-overheidssectoren de inkomsten. En daardoor haalt de staat ook weer minder belasting op.

Met als gevolg dat de overheid nog meer zou moeten bezuinigen, waardoor er een neerwaartse economische spiraal ontstaat.

Wat merken inwoners van andere landen daarvan?

Het Internationaal Monetair Fonds maakt zich grote zorgen. Uit een rapport van afgelopen valt op te maken dat het IMF vreest dat de neerwaartse economische spiraal ook buiten de Verenigde Staten voelbaar wordt.

Amerikanen zullen minder kopen dan wel importeren uit het buitenland. Daardoor krijgen ook andere landen te maken met dalende export naar de VS en daardoor krijgt hun economie te maken met minder werkgelegenheid en daardoor dalende belastinginkomsten.

Zeer zwartgallige voorspellers zeggen dat de fiscal cliff zo mogelijk een nog groter gevaar vormt voor de wereldeconomie dan de eurocrisis.

STER reclame