Meer geweld in jeugdgevangenis

Aangepast op

Personeel in jeugdgevangenissen heeft naar eigen zeggen steeds vaker te maken met geweld. Dat blijkt uit een werkbelevingsonderzoek.

45 procent van de medewerkers van de vier rijksinrichtingen en drie particuliere instellingen voor jeugdige gedetineerden heeft het afgelopen jaar te maken gehad met fysiek geweld. In 2007 was dat 30,4 procent.

Verbaal geweld

Daarnaast heeft 62,5 procent van het personeel verbaal geweld over zich heen gekregen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opvallend is dat vooral medewerkers van 20 tot 30 jaar last hebben van agressief gedrag. 81 procent van die leeftijdsgroep zegt daar het afgelopen jaar mee te zijn geconfronteerd. Bij medewerkers boven de 50 is dat 51 procent. Tegen mannen (72 procent) wordt vaker agressief gedaan dan tegen vrouwen (58 procent).

Intimidatie

Behalve van fysieke en verbale agressie wordt melding gemaakt van intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie.

Vakbondsbestuurder Frans Carbo van Abvakabo FNV noemt de resultaten schokkend. Hij vindt dat staatssecretaris Teeven de problemen serieus moet nemen. Als oorzaak van de problemen worden vooral de arbeidsomstandigheden en de werkdruk genoemd.