De Hedwigepolder in Zeeland staat in 2019 onder water. In 2016 denkt het kabinet klaar te zijn met de onteigeningsprocedure en in mei van dat jaar zal de ontpoldering dan beginnen. Dat heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bekendgemaakt.

In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat de Hedwigepolder volledig ontpolderd zal worden. Het kabinet wil nu zo snel mogelijk met het aanvragen van de vergunningen en ontheffingen beginnen. Volgens staatssecretaris Dijksma is er sprake van een realistische planning.

"Het is een belangrijke stap voor het herstel van de natuur in de Westerschelde," aldus Dijksma. "Het biedt voor de betrokkenen helderheid over wat er gaat gebeuren."

Discussie

Het onder water zetten van de Hedwigepolder is al jarenlang onderwerp van discussie. Nederland heeft in een verdrag met Vlaanderen beloofd dat te doen als natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Door het uitdiepen gaat natuurgebied verloren.

In Zeeland kwam verzet tegen de ontpoldering en het kabinet-Rutte I zag er toen van af, tot woede van Vlaanderen en de Europese Unie.

STER reclame