Meer opvang asielzoekers nodig

Aangepast op

Er zijn meer opvangplekken voor asielzoekers nodig dan waarmee het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) rekening had gehouden. In de afgelopen maanden is het aantal asielzoekers in de opvang niet verder afgenomen. Dat laat staatssecretaris Teeven in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Er blijken voornamelijk extra plekken nodig te zijn voor uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen en voor asielzoekers uit Somalië. Maar ook het kinderpardon leidt volgens Teeven tot behoefte aan extra opvangplekken.

Gezinnen met minderjarige kinderen mogen niet op straat worden gezet van de rechter. De gezinnen moeten zolang zij nog in Nederland zijn, in opvang blijven. Door de kinderpardonregeling kunnen nu meer van die gezinnen aanspraak maken op een verblijf in Nederland. Dat vertraagt de uitstroom uit de gezinslocaties nog eens extra.

Mogadishu

De instroom van asielzoekers uit Somalië naar Nederland is hoog, aldus Teeven. De staatssecretaris heeft recent besloten dat vliegen op de Somalische stad Mogadishu weer kan omdat de situatie daar veiliger is geworden. Dat betekent dat veel Somaliërs hier niet mogen blijven, maar wel een tijd in de opvang zitten.

Het COA benadert sinds deze week weer gemeenten met het verzoek om de opvangcentra in hun gemeenten toch open te laten of te heropenen.