Het kabinet en de sociale partners hebben afgesproken dat er de komende tijd 100 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt en voor de bouwsector.

Dat heeft vicepremier Asscher gezegd na afloop van het eerste 'polderoverleg'. Het geld komt bovenop de 250 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor de sociale agenda.

Bouwsector

Het extra geld wordt gebruikt om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en om ouderen meer kans te geven op de arbeidsmarkt. Ook willen de partijen de bouwsector stimuleren. Volgens Asscher komt er meer ruimte voor maatwerk bij de verstrekking van hypotheken aan starters op de woningmarkt.

Asscher zei dat het kabinet en de sociale partners een goede start hebben gemaakt. De komende tijd volgt er meer overleg. Hij is bereid om daarbij verder te gaan dan het regeerakkoord.

"Alles kan wat mij betreft aan de orde komen. Het is nodig voor de toekomst van Nederland om met elkaar samen te werken", zei de vicepremier.

STER reclame