Leraren vmbo speciaal opgeleid

Aangepast op

Studenten op lerarenopleidingen kunnen zich voortaan specialiseren als docent voor het vmbo of mbo. Minister Bussemaker van Onderwijs schrijft aan de Tweede Kamer dat de studenten vanaf het komend studiejaar eerst een brede basisopleiding krijgen en dat ze in het vierde jaar kunnen kiezen voor algemeen vormend onderwijs, vmbo of mbo.

'Goede stap'

Bussemaker noemt de maatregel een goede stap in de richting om leraren beter beslagen ten ijs te laten komen als ze voor de klas staan. "De kwaliteit van het beroepsonderwijs staat of valt met hoe goed de docent is. Dat vraagt van lerarenopleidingen en van de scholen zelf dat ze toekomstige leraren beter voorbereiden op wat ze kunnen verwachten."

Zij-instromers

De minister wil verder in het vmbo en mbo beter toezien op de zij-instromers. Dat zijn docenten die uit de beroepspraktijk komen. Nieuwe zij-instromers moeten in een toets laten zien dat ze geschikt zijn voor het vak van leraar.