Bultrug Johannes is naar de haven van het onderzoeksinstituut NIOZ op Texel gesleept en aan land gebracht. Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben gebruikgemaakt van hoogwater en het dode dier aan de staart met een pontonboot vlot getrokken.

De walvis, die woensdag aanspoelde op zandplaat de Razende Bol, zal worden onderzocht door natuuronderzoeksinstituut Naturalis. Er wordt sectie verricht om de doodsoorzaak vast te stellen en daarna wordt het kadaver ontleed.

De dode potvis die dit weekend op de zandplaat aanspoelde, wordt ook door Naturalis onderzocht.

STER reclame