ABP verhoogt pensioenpremie

Aangepast op

Het pensioenfonds voor de ambtenaren, ABP, verhoogt de pensioenpremie volgend jaar. Deze verhoging kost de werkgevers 400 miljoen euro.

Voor een gemiddelde werknemer komt de verhoging neer op een extra premie van 10 euro per maand.

Het Verbond van de werkgevers in de overheidssector, de VSO, noemt de verhoging een "gemiste kans".

Onaanvaardbaar

De premie is nu al "onaanvaardbaar hoog" en een verhoging is volgens de werkgevers ook niet nodig. Zij willen de pensioenafspraken aanpassen.

Werknemers zouden bijvoorbeeld langer moeten doorwerken voor hetzelfde pensioen. Dus in plaats van meer een hogere premie, kiezen de werkgevers voor een sobere regeling.

Afspraken

Omdat werkgevers en werknemers het niet eens werden over een aanpassing van de afspraken heeft het bestuur nu besloten om de premie te verhogen. Het grootste deel van de premieverhoging is volgens het ABP noodzakelijk omdat steeds meer mensen langer leven.

Eerder kondigde het ABP al aan dat de pensioenuitkeringen niet stijgen. Dat raakt de gepensioneerden. Nu gaat dus ook nog een keer de premie omhoog, wat de werkenden in de portemonnee raakt.