'Expliciet akkoord nodig voor epd'

Aangepast op

Patiëntenorganisatie NPCF vindt dat er alleen gegevens uitgewisseld mogen worden via het nieuwe elektronisch patiëntendossier (epd) als patiënten expliciet toestemming hebben gegeven. De NPCF schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Het NPCF protesteert hiermee tegen plannen van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), de uitvoeringsorganisatie voor het epd. VZVZ wil op 1 januari bij de start van het nieuwe epd nog zes maanden gebruikmaken van patiëntgegevens uit het oude epd.

Voor het oude epd gold dat de patiëntgegevens van iedereen werden opgenomen, tenzij een burger daar bezwaar tegen maakte. Voor het nieuwe epd moeten burgers zichzelf aanmelden.

Pas enkele honderdduizenden burgers hebben dit gedaan. Dat is ongeveer 5 procent. De VZVZ vindt dat te weinig om met het nieuwe epd een goede start te maken. De organisatie hoopt uiteindelijk 95 procent van de Nederlanders over de streep te trekken.

Omstreden

Veel burgers voelen vooralsnog niets voor deelname aan dit epd nieuwe stijl. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen heeft deze week een kort geding aangespannen tegen de vier grote zorgverzekeraars, omdat die de huisartsen zouden verplichten mee te werken aan het nieuwe epd. De zorgverzekeraars ontkennen dat. Het kort geding dient op 19 december in Arnhem.

Het nieuwe epd is bij veel (huis)artsen omstreden, omdat zij menen dat het niet strookt met het medisch beroepsgeheim. De achterban van de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft deze week het bestuur teruggefloten, omdat het bestuur onvoldoende zou doen om deelname vrijwillig te houden.

Huisartsen krijgen van de verzekeraars contracten voorgelegd waarin met zoveel woorden staat dat in de toekomst deelname verplicht wordt. 'De zorgaanbieder is zich ervan bewust dat in de toekomst de rechtstreekse dan wel indirecte aansluiting op de landelijke communicatiedienst niet meer vrijblijvend is', staat in de contracten.

Beveiliging

Beveiligingsexperts hekelen de veiligheid van het systeem. Bovendien waarschuwen zij dat de Amerikaanse autoriteiten mee zouden kunnen kijken in het epd nieuwe stijl op grond van de zogeheten Patriot Act. Die verplicht Amerikaanse bedrijven om de Amerikaanse overheid informatie te versrekken als dat met een beroep op de nationale veiligheid wordt gedaan.

De VZVZ wil van het Amerikaanse bedrijf CSC dat de technologie voor het epd nieuwe stijl verzorgt een schriftelijke garantie dat het bedrijf niet op dergelijke verzoeken in zal gaan. Anders wordt het contract verbroken. Minister Schippers zit op dezelfde lijn.