Kamer wil af van 1040-urennorm

Aangepast op

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de verplichte norm van 1040 uur in het middelbaar onderwijs aanpast. Doordat regeringspartij PvdA een oproep van D66 steunt, is er een meerderheid voor in de Kamer.

D66 is fel tegen de norm. Volgens de oppositiepartij hangen veel scholieren maar wat op school rond, terwijl ze geen les hebben. Een Kamermeerderheid is het ermee eens dat er meer maatwerk moet worden geboden.

Nieuwe plannen

De Kamer wil nu dat staatssecretaris Dekker voor het voorjaar met nieuwe plannen komt. In het regeerakkoord staat alleen dat de wettelijke tijdnorm wordt gemoderniseerd.

Over de 1040-urennorm is veel discussie geweest. Onder het vorige kabinet werd de norm juist aangescherpt.

LAKS 'enorm blij'

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zegt in een reactie dat het "enorm blij" is met het initiatief. "Een verplichte urennorm zorgt niet voor onderwijskwaliteit maar voor ophokuren", zegt LAKS-voorzitter Lotte Savelberg.