Volgend jaar zal de Nederlandse economie opnieuw krimpen. De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelt in de jongste economische ramingen een krimp van 0,6 procent, waar de bank een half jaar geleden nog een groei van 0,6 procent verwachtte.

Ook dit jaar is de economische achteruitgang groter dan verwacht. De economie krimpt dit jaar niet 0,6 procent, maar 1 procent, zo stelt DNB.

De werkloosheid loopt op tot 604.000 in 2014. Dat zijn 215.000 werklozen meer dan in 2011.

Consumptie

Door de aanhoudende economische tegenwind daalt het begrotingstekort minder snel. In 2013 en 2014 komt het tekort uit op 3,5 procent, een half procentpunt boven de door Brussel gestelde norm van 3 procent. Het kabinet gaat nog uit van een tekort van onder de 3 procent in de komende jaren.

DNB vindt dat het kabinet extra maatregelen moet nemen om binnen de Brusselse norm te blijven, bijvoorbeeld het naar voren halen van geplande bezunigingen.

Alle belangrijke factoren die de economische groei bepalen, zijn de afgelopen maanden verslechterd: de ontwikkeling van de internationale economie, de consumptie en de investeringen van overheid en bedrijfsleven.

Van de malaise in de internationale economie raken vooral de problemen in de eurozone Nederland hard doordat meer dan de helft van de export hierheen gaat.

Vertrouwen

Gezinnen en bedrijven geven nog minder geld uit dan eerder werd voorzien. Gezinnen hebben minder te besteden door hogere belastingen en premies, de stagnatie van de lonen en de malaise op de huizenmarkt.

De groei wordt verder negatief beïnvloed doordat de overheid door de bezuinigingen minder geld uitgeeft.

DNB houdt zijn prognose een slag om de arm vanwege de onzekerheid rond de Europese schuldencrisis en het terugdringen van het Amerikaanse begrotingstekort. De toezichthouder gaat er bij de prognoses van uit dat Amerikaanse en Europese politici voor stabiliteit weten te zorgen.

Mocht er zicht komen op een oplossing voor de Europese schuldencrisis, dan kunnen de cijfers gunstiger blijken te zijn. Belangrijk daarvoor is verder dat het vertrouwen van consumenten en bedrijven weer toeneemt, zodat zij weer meer gaan besteden en op die manier de economie aanjagen.

STER reclame