Schamel succes: 'Kyoto' verlengd

Aangepast op

Op de VN-klimaatconferentie in Qatar hebben de bijna 200 aanwezige landen ingestemd met een voorstel om het Kyoto-verdrag te verlengen tot 2020. Het wordt gezien als een schamel succes.

De afspraken uit het protocol zijn bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan, door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Hele nacht

De conferentie had gisteren al afgelopen moeten zijn. De onenigheid tussen de verschillende landen was zo groot, dat er nog de hele nacht is onderhandeld.

Belangrijk twistpunt op de top in de hoofdstad Doha was de vraag of landen hun niet-gebruikte emissierechten voor de uitstoot van CO2 mogen meenemen naar een nieuw Kyoto-akkoord na 2020. Door de economische crisis blijven sommige rechten ongebruikt.

Lang niet alle geïndustrialiseerde landen doen mee aan Kyoto II, net zoals veel landen ook niet aan het eerste protocol deelnamen. Behalve de 27 landen van de Europese Unie zijn er nog zo'n tien landen die de verlenging van het protocol onderschrijven.

Breder akkoord

Grote staten met veel vervuiling, zoals de Verenigde Staten, Rusland, Japan en Canada blijven buiten het protocol. De landen die zich wel conformeren zijn goed voor ongeveer 15 procent van de wereldwijde uitstoot

De landen in Doha hebben afgesproken om in 2015 te gaan werken aan een breder akkoord, dat voor alle landen geldt en dat in werking treedt als de verlenging van Kyoto in 2020 afloopt.