Onbegrip over kort geding epd

Aangepast op

Door onze redacteuren Rinke van den Brink en Hugo van de Parre

Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland begrijpt niet waarom de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) een kort geding aanspant tegen de vier grote zorgverzekeraars. De VPH verzet zich tegen de verplichting van de verzekeraars om verplicht mee te doen aan het elektronisch patiënten dossier.

Volgens de brancheorganisatie is er geen sprake van een verplichting om zich het komend jaar aan te sluiten bij het epd. De VPHuisartsen denkt daar anders over en heeft verzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ gedagvaard. De VPHuisartsen heeft naar eigen zeggen 650 leden die vaak ook lid zijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Doelmatige zorg

Zorgverzekeraars Nederland zegt dat de verzekeraars "verwachten van zorgaanbieders dat zij, in het belang van goede, doelmatige zorg en patiëntveiligheid voor hun verzekerden, meewerken aan het uitwisselen van informatie." De organisatie noemt het belangrijk dat patiënten zelf de keuze hebben of gegevens uitgewisseld worden of niet.

In alle contracten voor 2013 die de zorgverzekeraars nu aan de huisartsen hebben voorgelegd, staat een 'inspanningsverplichting' om zich aan te sluiten bij de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Als ze zich niet aansluiten wordt de samenwerking volgend jaar beëindigd, vrezen ze.

1 januari

Die vrees lijkt niet ongegrond. In de contracten die huisartsen moeten tekenen staat de volgende passage: 'De zorgaanbieder is zich ervan bewust dat in de toekomst de rechtstreekse dan wel indirecte aansluiting op de landelijke communicatiedienst niet meer vrijblijvend is.' De contracten moeten uiterlijk 1 januari zijn teruggestuurd aan de zorgverzekeraars.

Voor een huisarts is een contract met de grote zorgverzekeraars essentieel om een praktijk te kunnen voeren. Als de huisartsen zich nu niet verzetten, kan het eigenlijk nooit meer, zegt de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen, want eenmaal ingestemd met deelname is het lastig om er van terug te komen.

Wagenwijd open

De huisartsen vinden dat ze hun beroepsgeheim inleveren als ze akkoord gaan. Herman Suichies, bestuurslid van de VPHuisartsen: "Mijn patiëntendossiers kunnen dan door ik weet niet wie allemaal worden ingezien, en ik heb geen kijk op wat er verder met die informatie gebeurt. Het is alsof ik de deur van mijn kast wagenwijd openzet en toelaat dat iedereen die dat wil een greep doet."

Alle zorgverleners die geregistreerd zijn in het zogeheten BIG-register kunnen met een speciale pas toegang krijgen tot de gegevens. Dat zijn ruim 440.000 artsen, verpleegkundigen, psychotherapeuten, psychologen en psychiaters.

De VPHuisartsen verwacht dat het kort geding tegen de vier grote zorgverzekeraars volgende week dient. De vereniging is in 2008 ontstaan als afsplitsing van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Heeft u vragen of reactie op dit bericht, mail de schrijver.