Excuus Wolfsen voor asbest-aanpak

Aangepast op

Burgemeester Wolfsen van Utrecht biedt zijn excuses aan over het optreden van de gemeente nadat er asbest was gevonden in de wijk Kanaleneiland. "We realiseren ons zeer dat het voor u zeer ingrijpend is geweest", zei Wolfsen over de overhaaste evacuatie in juli. "Dat spijt ons oprecht."

Een commissie die in opdracht van de gemeente de genomen maatregelen onderzocht, concludeert in een kritisch rapport dat de gemeente fout op fout maakte. Er werd te snel overgegaan tot evacuatie en het crisisteam van de gemeente functioneerde slecht en was onderbemand. Ook de communicatie verliep niet goed.

Niet blind

Wolfsen is blij dat er geen gevaar is geweest voor de gezondheid van de bewoners. Er is bij alle beslissingen telkens gedacht aan de gezondheid, zei Wolfsen. "We wilden het zekere voor het onzekere nemen."

Volgens de burgemeester zijn beslissingen te veel in haast genomen. De gemeente had de bewoners een hoop onrust kunnen besparen, erkende Wolfsen. "Dat was ons heel veel waard geweest."

Wolfsen staat achter het advies van de commissie om scherper toezicht in te stellen op het verwijderen van asbest. Hij wil daarover ook met Den Haag in gesprek.

Over het crisisteam belooft Wolfsen verbeteringen. "We zijn niet blind voor onze fouten en kijken natuurlijk kritisch naar de verbeterpunten die we kunnen en ook gaan doorvoeren." Wat hij precies wil veranderen, kon Wolfsen nog niet zeggen. Daarvoor wil hij eerst het rapport beter bestuderen.

Verbeteringen

Woningcorporatie Mitros zegt dat het rapport wordt gebruikt om verbeteringen door te voeren, onder meer bij ontruimingen en het informeren daarover.

"Ik denk dat we nauwelijks een inschatting hebben kunnen maken van de enorme impact van al deze maatregelen op de bewoners van de Stanleylaan en Marco Pololaan. Voor hen is het een vreselijke tijd geweest en wij betreuren dat heel erg", zegt de directie van Mitros.