Advies: geen 'foute' straatnaam Tuk

Aangepast op

Het dorp Tuk in Overijssel krijgt wellicht toch geen Burgemeester Panthaleon van Ecklaan. De straatnamencommissie van de gemeente Steenwijkerland, waar Tuk onder valt, adviseert de naam niet te gebruiken vanwege de "maatschappelijke onrust" over de beoogde vernoeming van de oud-burgemeester.

De Joodse gemeenschap en de Historische Vereniging van Steenwijk keerden zich tegen de vernoeming. Volgens hen heeft Van Panthaleon baron van Eck in 1942 namen van Joodse inwoners van de gemeente aan de Duitsers gegeven.

Protestbrief

Veertig mensen ondertekenden een protestbrief, gericht aan het gemeentebestuur. Onder hen was opperrabijn Binyomin Jacobs, wiens familie uit Steenwijk komt.

De straatnamencommissie zegt "nadrukkelijk geen waardeoordeel uit te spreken over het verleden van de oud-burgemeester". Omdat een straatnaam onomstreden moet zijn, adviseert de commissie de naam Panthaleon van Eck desondanks niet te gebruiken.

Onderzoek

Steenwijkerland gaat de verhalen over de burgemeester onderzoeken. Waarschijnlijk wordt daarvoor het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie ingeschakeld. Pas daarna neemt de gemeente "een weloverwogen besluit dat recht doet aan alle betrokkenen, met name de ondertekenaars van de brief, de erven Van Panthaleon van Eck en de bewoners van de betreffende straat in Tuk".