Twee termijnen president Egypte

Aangepast op

De president van Egypte mag voortaan nog maar twee termijnen van vier jaar dienen. Dat heeft de commissie die de nieuwe Egyptische grondwet opstelt, opgenomen in zijn voorstel. Ten tijde van president Mubarak kon de president steeds weer herkozen worden.

De commissie stemt puntsgewijs over de voorstellen die in de nieuwe grondwet worden opgenomen. Het Egyptische volk moet zich daarna in een referendum uitspreken over de nieuwe grondwet.

Joodse en christelijke principes

In de nieuwe grondwet staat ook dat de sharia de basis blijft van wetgeving in Egypte. Volgens de staatstelevisie zal in de nieuwe wet wel staan dat joodse en christelijke principes terug te vinden zijn in wetten voor joden en christenen in Egypte.

Verder is er voortaan strenger toezicht op het machtige Egyptische leger. De president kan volgens de nieuwe grondwet een land de oorlog verklaren met toestemming van het parlement. Wel moeten dan eerst het leger en de veiligheidsdiensten worden geraadpleegd.

Transitieperiode

De commissie versnelde het opstellen van de grondwet nadat afgelopen week in het hele land was gedemonstreerd tegen het decreet van president Morsi. Hij breidde vorige week donderdag de bevoegdheden van de president uit.

Op de Egyptische televisie benadrukte Morsi dat de uitbreiding van zijn macht alleen geldt voor een transitieperiode. "Deze situatie komt tot een einde op het moment dat het volk stemt over de nieuwe constitutie", zei de president.

Staking

Critici noemden het decreet een staatsgreep en rechters gingen in staking omdat de president zich volgens hen buiten de wet plaatste. Morsi hoopt dat de nieuwe grondwet een eind maakt aan de crisis die is ontstaan.

Volgens de oppositie zitten in de grondwet-commissie alleen leden van de Moslimbroederschap en andere islamitische partijen. De oppositie heeft nieuwe demonstraties en stakingen aangekondigd tegen Morsi.