Door Gert-Jan Dennekamp en Jikke Zijlstra

Nog altijd verdient ruim 40 procent van de bestuurders van woningcorporaties meer dan de norm die binnen de sector is afgesproken. Het aantal nam zelfs iets toe: van 42 procent in 2010 naar 45 procent vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd.

De NOS heeft de geanonimiseerde salarisgegevens van alle 683 bestuurders in 2011, afkomstig van het ministerie van Wonen, gekoppeld aan andere openbare documenten. Op onze website kunt u de naam van uw corporatie invullen als u wilt weten welke vergoeding uw bestuurder kreeg in 2010 en 2011.

'Zeer teleurstellend'

De gemiddelde vergoeding nam toe van 91.000 in 2010 naar 95.000 in 2011. "Zeer teleurstellend", schrijft minister Blok voor Wonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. "Na jaren van discussie had een daling of op zijn minst een stabilisatie de sector gesierd", aldus de minister.

Blok komt morgen met een regeling die een "einde moet maken aan de almaar stijgende bezoldigingen van bestuurders van corporaties." De regeling bestaat uit een indeling in klassen met gedifferentieerde maxima, gebaseerd op de omvang van de corporatie.

Balkenendenorm

Op die manier is volgens de minister geen ruimte voor interpretatie. Dat is volgens Blok wel het geval bij de huidige beloningsregeling van de corporatiesector.

Vooral bestuurders van corporaties met een gemiddelde omvang en de allergrootste corporaties verdienen boven de norm. Bij corporaties met 2500 tot 10.000 woningen verdient bijna 80 procent meer dan is afgesproken. Zo bedraagt de vergoeding van de bestuurder van corporatie Trudo in Eindhoven (5849 woningen) 356.000 euro; vorig jaar was dat nog 243.000.

Volgens Trudo heeft dat te maken met een eenmalige afkoopsom van ruim 135.000 euro en ligt het vaste inkomen met ruim 152.000 wel onder de balkenendenorm.

In Tynaarlo verdient de bestuurder van Woonborg (4866 huizen) 294.000 euro. Vorig jaar was dat 163.000 euro. Volgens de corporatie heeft die verhoging te maken met een eenmalige verhoging van het pensioen.

Overschrijdingen

Bij de grootste corporaties, met meer dan 30.000 woningen, verdient ruim driekwart van de bestuurders meer dan de norm. Zo bedraagt de vergoeding van de bestuurder van Ymere (77.413 huizen) 330.000 euro; een stijging van 25.000 euro ten opzichte van 2010.

Maar er zijn ook verschillende corporaties waar de bestuurders er in salaris op achteruit gingen. Zo daalden de vergoedingen van twee bestuurders bij Wooninc. in Eindhoven (7419 woningen) van 309.000 naar 222.000 euro en van 371.000 naar 210.000. De minste overschrijdingen komen voor bij corporaties tot 1500 woningen: ruim 16 procent.

Net als in 2010 verdient ruim 14 procent van alle bestuurders meer dan de balkenendenorm (188.000). Van deze groep verdienen zes bestuurders meer dan drie ton.

Salarisplafond

Vanaf 1 januari 2013 gaat de Wet Normering Topinkomens in voor topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Daaronder vallen ook de woningcorporaties. De nieuwe wet maakt het alleen mogelijk om bestuurders aan te pakken die de maximale salarisgrens overschrijden.

Minister Blok gaat nu regelen dat er ook een salarisplafond komt voor de bestuurders van kleine corporaties die verhoudingsgewijs te veel verdienen. Zijn voorganger minister Spies had dat al aangekondigd.

De vereniging van woningcorporaties Aedes laat weten dat de sector onlangs heeft afgesproken zelf de salarissen van bestuurders te publiceren. "We willen daarover zo transparant mogelijk zijn en verkeerde interpretaties voorkomen."

Omdat over een maand de Wet Normering Topinkomens ingaat, vindt Aedes "vergelijkingen met andere regels dan niet meer relevant".

STER reclame