Duizenden willen geen verzekering

Aangepast op

Ruim 11.000 Nederlanders hebben uit principe geen zorgverzekering. In plaats daarvan dragen ze extra belasting af. Het persbureau ANP heeft gegevens over de zogenoemde gewetensbezwaarden opgevraagd bij de overheid.

In de meeste gevallen gaat het om strenggereformeerden, die gekant zijn tegen elke vorm van verzekering. Ze laten zich ook niet inenten tegen ziektes omdat naar hun standpunt het leven in Gods hand ligt.

Ontheffing

Nederlanders zijn verplicht een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Gewetensbezwaarden kunnen bij de Sociale Verzekeringsbank ontheffing aanvragen. In plaats van het geld voor verzekeringen dragen ze een vergelijkbaar bedrag aan de belasting af.

Nederland is het enige land in Europa dat zo'n regeling kent. In de VS en Canada kunnen leden van religieuze groeperingen een beroep doen op zo'n regeling.