JOVD: meer staan voor principes

Aangepast op

De VVD moet meer staan voor de liberale principes van de partij. JOVD-voorzitter Vos riep de VVD-fracties in de Eerste en Tweede Kamer op om zich uit te spreken voor liberale waarden "en op de rem te trappen als onze liberale principes verkwanseld dreigen te worden."

Vos waarschuwde de VVD ervoor een machtspartij te worden. Volgens hem is het ideologische kompas van de VVD "op hol geslagen".

De JOVD-voorzitter zei dat de VVD de laatste twee jaar te veel afspraken heeft gemaakt die botsen met de liberale idealen. "Wij worden niet blij van nivelleren. Daarom moeten wij nu profiel kiezen", aldus Vos.

Over de toespraak van de JOVD-voorzitter was voor het partijcongres in Den Bosch veel rumoer ontstaan. Partijvoorzitter Korthals wilde de jongerenafdeling geen spreektijd geven, waarna Vos een actie begon. Partijprominent Hans Wiegel en een groot aantal lokale afdelingen wilden dat de JOVD spreektijd zou krijgen. Pas vanochtend gaf Korthals aan die wens toe.